X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Dier en natuur" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Oorsprong en geschiedenis van de hond

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +15 )
  Slecht artikel ( -12 )
RSS van wouo wouo Auteur op infoyo sinds
02 Mei 2009


Bekijk het profiel van wouo
Datum: 04-05-2009
Auteur: Wouo
Ontwikkeling van de hond als huisdierDe relatie tussen mens en hond is erg oud. De meeste hondenrassen die wij nu kennen zijn waarschijnlijk afkomstig van onze jagende voorouders. Zij hielpen de primitieve mens bij het verzamelen van voedsel.

Ontwikkeling van de hond als huisdier
De relatie tussen mens en hond is erg oud. De meeste hondenrassen die wij nu kennen zijn waarschijnlijk afkomstig van onze jagende voorouders. Zij hielpen de primitieve mens bij het verzamelen van voedsel. Op grond van vondsten van skeletten van hondachtigen hebben we altijd gedacht dat de hond en mens enkele tienduizenden jaren geleden elkaar zijn gaan gebruiken om meer succes bij de jacht te hebben. Nieuwe technologieën waarbij we de genetische achtergrond van de huidige honden kunnen bestuderen tonen aan dat dit een schromelijke onderschatting is. De mens en hond hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke geschiedenis van maar liefst 135.000 jaar.

Prehistorie/oudheid
De eerste echte honden zoals wij die nu qua uiterlijk kennen zijn zo’n 14.000 jaar geleden ontstaan. Dit weten we door vondsten van skeletten van de eerste hondachtigen. In de periode daarna zijn tal van verschillende soorten hondenskeletten gevonden. In de afgelopen 14.000 jaar is de mens namelijk honden gaan creëren die ons helpen bij het verzamelen van voedsel, die ons assisteren het vee bij elkaar te houden, die de slee kunnen trekken en die ons helpen in doodsnood. In de laatste eeuw zijn we zelfs honden gaan opleiden die een handicap kunnen compenseren. Ondanks de vondsten van ‘relatief jonge’ skeletten van honden, is de relatie hond-mens al veel ouder. De eerste honden namelijk leken niet op de huidige huishonden maar op hun ‘wilde’ soortgenoten.
De huidige gedomesticeerde hond is lid van de Canidae-familie. Dit is een diverse groep van carnivoren (vleeseters) met 36 nu nog levende soorten. Tot deze familie behoren o.a. de wolf, de jakhals, de coyote, de vos maar ook de wasbeer. Binnen deze familie staat de hond het dichtst bij de wolf, jakhals en coyote omdat al deze soorten hetzelfde aantal chromosomen hebben en onderling gekruist kunnen worden. Tot voor kort ging men er vanuit dat de hond was ontstaan door kruisingen van wolven, coyotes en jakhalzen. Er waren zelfs wetenschappers zoals de Nobel prijswinnaar Konrad Lorenz die stelden dat sommige hondenrassen van de jakhals afstamden terwijl andere puur en alleen van de wolf afstamden. Deze wetenschappers baseerden hun mening op de skeletten uit de oudheid en op verschillende gedragingen van hondenrassen.
Door nieuwe methodieken kunnen we veel preciezer de oorsprong van de hond vaststellen. Tegenwoordig hebben we zelfs geen skeletten meer nodig. Wij kunnen namelijk het genetisch materiaal, DNA, van honden vergelijken. Om te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat moet even uitgelegd worden hoe en waar DNA voorkomt bij de hond. Dieren bestaan uit miljoenen cellen. Elke cel heeft DNA in zijn cel. Het DNA is een soort van omvangrijke stempel waarop alle gegevens staan om alle bestanddelen van een lichaam te vormen en te laten functioneren. Al het DNA verandert in de loop der tijd. Dit noemen wij mutaties. Het staat vast met welke snelheid DNA veranderingen oftewel mutaties ondergaat. Door de verschillen en overeenkomsten in DNA tussen soorten te vergelijken kunnen we bestuderen van welk dier onze huidige huishond afstamt.
Via deze DNA technologie is recent vast komen te staan dat onze huishonden en jachthonden in West-Europa zowel bloed hebben van wolven als van coyotes. De meeste honden in West-Europa hebben DNA dat slechts 2% verschilt van dat van de grijze wolf. Dit illustreert een hele nauwe verwantschap want grijze wolven onderling hebben ook een verschil van 2%. Het is dan ook zeer waarschijnlijk tot zo goed als zeker dat de huidige moderne huishond en de grijze wolf een gemeenschappelijke voorvader hebben. Echter er zijn ook genetische banden met coyotes omdat het DNA verschil tussen de coyote en de jachthonden slechts 7% bedraagt. De genetische banden lijken echter van recentere data hetgeen suggereert dat tijdens de ontwikkeling van hondenrassen coyotes zijn ingekruist om de gewenste eigenschappen te verkrijgen.
Waarschijnlijk zijn er verschillende gedomesticeerde huishonden op verschillende plekken tegelijk ontstaan. Er zijn 14.000 jaar oude vondsten van gedomesticeerde honden in het Midden-Oosten, in Europa, en zelfs in Noord-Amerika. Waarschijnlijk hebben honden uit deze streken lokale wolfachtigen als voorvaderen. Aan een aantal van deze rassen zal in deel twee van deze serie aandacht worden besteed. De mens en hond zijn echter al veel langer samen dan de 14.000 jaren waarin echte hondenskeletten worden gevonden. De mens en de wolf leven al zo’n 500.000 jaar in hetzelfde gebied. De eerste gedomesticeerde honden van het wolftype werden door de mens gebruikt voor het jagen en verzamelen van voedsel en hebben waarschijnlijk niet helemaal op de mens geleund voor hun overleving. Waarschijnlijk leefden deze wolfachtige honden in groepen in de buurt van mensen die in die tijd nog als nomaden door het leven gingen. Zij gingen samen met de mens op jacht en deelden de buit. Recent is door genetisch vergelijk van de huishond en de moderne wilde wolf een reële schatting gemaakt hoe lang geleden de samenwerking tussen de wolfachtige hond en mens is ontstaan. Deze analyse heeft aangetoond dat dit zo’n 135.000 jaar geleden moet zijn gebeurd hetgeen een veel langere band tussen de mens en de hond aantoont dan tot dusver werd aangenomen.
Ongeveer 14.000 jaar geleden kwam verandering in het uiterlijk van de gedomesticeerde wolf en ontstond het typische hondachtige. Uit genetisch onderzoek is gebleken dat slechts een klein aantal wolfachtigen aan de basis heeft gestaan van het ontstaan van de eerste hondachtigen. In de eerste duizenden jaren werden skeletten gevonden waaruit bleek dat behoefte was aan hondenrassen van verschillend formaat. Er werden kleine tot zeer grote skeletten gevonden. De oude Egyptenaren hadden reeds hondenrassen die waarschijnlijk gebruikt werden voor de beveiliging van objecten of personen omdat de skeletten van de hondenrassen uit deze periode een zeer sterk ontwikkelde spiermassa alsmede een kolosaal uiterlijk van meer dan 1 meter schofthoogte lieten zien. Waarschijnlijk zijn deze rassen weer uitgestorven omdat tot aan de Romeinse tijd geen sporen van deze rassen meer werden aangetroffen. De Romeinen zijn degenen die de basis hebben gevormd voor de huidige grote hondenrassen zoals de Mastiffs en de Greyhounds. De meeste huidige Mastiffs en Greyhounds stammen nog steeds van deze Romeinse foklijnen en zijn daarom genetisch heel erg goed bewaard gebleven. Ook de huidige jachthonden hebben een DNA-opmaak die sterk lijkt op die van de oudere Romeinse Mastiffs en Greyhounds. Thans wordt aangenomen dat het de Romeinen zijn geweest die vanuit de Mastiffs en Greyhounds een groot aantal raslijnen zijn gaan ontwikkelen die aan de basis hebben gestaan van de meeste huidige hondenrassen. Er zijn echter uitzonderingen.

Europa/overige continenten
De Noorse Elandshond en de Zweedse Jämthond zijn genetisch op een aantal gebieden nogal afwijkend. Algemeen wordt aangenomen dat deze honden uit een aparte wolvenlijn gefokt zijn en niet intensief met andere hondenrassen gekruist zijn. Daarnaast komt er nog een hondenras in Noord-Amerika voor dat een genetische opmaak heeft die afwijkt van de meeste huishonden. Het betreft de haarloze Mexicaanse Naakthond welke tenminste 2000 jaar oud is. De hond stamt van voor de ontdekking van Amerika en moet daarom voorouders hebben die meegekomen zijn over de Bering landsbrug zo’n 10.000 jaar gelden omdat hij niet afstamt van de Noord-Amerikaanse wolf.
Waarom is 14.000 jaar geleden de wolfachtige hond veranderd in een hondelijke hond?
Het is vaak gesuggereerd dat men vanaf die tijd wolvenpuppies weg ging nemen uit het nest om deze te domesticeren en onderling te kruisen. Hoewel dit plausibel klinkt is het niet erg waarschijnlijk. De mens was 14.000 jaar geleden niet in staat om de moeilijke en veel tijd kostende opvoeding van een wolvenpup op zich te nemen. Wolvenpuppies moeten op een leeftijd van 10 dagen uit het nest worden gehaald om een noodzakelijke inprenting met mensen te krijgen. Gebeurd dit niet dan is de wolvenpup angstig en agressief naar mensen. Zo’n jonge pup van 10 dagen zou met de fles grootgebracht moeten worden en de prehistorische mens kan hier nooit toe in staat zijn geweest. Daarnaast zou de selectie vele generaties en duizenden wolven hebben gekost. Er is nooit aangetoond dat de prehistorische mens zoveel wolven heeft gehouden.

Is de moderne hond dan ‘spontaan’ ontstaan ? Waarschijnlijk wel. Zo’n 14.000 jaar geleden begon de mens voor zichzelf een nieuw leefgebied te creëeren. Het nomaden bestaan werd ingeruild voor permanente nederzettingen. Hiermee ontstonden ook nieuwe leefgebieden voor dieren. Wolfachtigen hoefden de mens niet meer achterna te reizen maar konden zich rond de nederzettingen gaan nestelen en leven van de voedselresten van de mens. Hier was het nodig om niet al te bang te zijn voor mensen. Waarschijnlijk zijn honden gedurende vele generaties steeds tammer gaan worden en bepaalde eigenschappen gaan verliezen die overbodig werden. Hierdoor veranderde ook het uiterlijk. Uiteindelijk heeft de prehistorische mens zijn steentje aan de evolutie bijgedragen door de honden die voor hen gunstige eigenschappen hadden zoals bewaking van vee en huis, beter te gaan verzorgen dan de anderen honden zodat de honden met de goede eigenschappen meer kans hadden zich voort te planten.
Auteur: Dr. P. de Vos
Bron: Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

Reacties op dit artikel
Gerlies, 2009-09-17
( -5 )

Woewa, 2010-01-04
( -5 )

Wat een lang stuk!!!!!!!!!
ik heb er wel genoeg informatie uit kunnen vinden.
goed stuk ook maar erg langdradig!!!!!!!
Szanne, 2010-02-27
( +6 )

Wat een gaaf informatie van de hond !!!!!!
Ik heb goeie informatie gevonden
Wouo, 2010-02-27
( +7 )

En bedankt voor uw reactie.
Olivier, 2010-09-28
( +7 )

Ik vind het heel goed ik hou van honden en andere dier en ik vond het teminste belangrijk je kan er veel informatie uit halen ik ben tevreden
Kim, 2011-02-04
( +5 )

Hoi!
Echt een hele leuke site zeg, ik heb heel veel informatie kunnen vinden! =)
Ik moet een werkstuk maken voor Biologie dus ik dacht even zoeken op internet, vind ik een kei gave site.
Dankjewel !!!

Groetjes,
kim.
Celeste, 2011-02-06
( -8 )

Ik vind honden erg SSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Melissa, 2011-02-13
( -4 )

Leuk
Melissa, 2011-02-13
( +9 )

Ik vint honden juist leuk
en pupies juist heel schattig
en super lief
echt ik wil er een
ik moet er een
het is mijn lot
hoezo vint jij honden niet leuk
waarom
Melissa, 2011-02-13
( -3 )

Sorry ik dacht dat jij zij dat je honden haaten
oeps is mij fout of vint jij honden toch niet leuk
dit is een super geweldigge sait iedereen moet er op zo leuk
maar geloof me msn en hyves zijn veel leuker
echt wauw!!!!!!!!!!! hyves en msn zijn nog veel
super en gewlediger dan deze sait jij moet
op msn en op hyves gaan maar i moet nu weg doei
ik ga onbijten ik heb nog niks gegeten
Alex, 2011-02-17
( -4 )

Kelly, 2011-03-11
( +6 )

Dit is precies goede informatie voor mijn werkstuk
Romy, 2011-05-26
( +5 )

De tekst was niet erg duidelijk voor mij vanwege de moeilijke TEKST
Pattie, 2011-10-27
( +4 )

Super handig voor mn werkstuk danke
Hallo, 2012-04-03
( +5 )

Dit is precies goede informatie voor mijn werkstuk

Kip kop, 2012-11-04
( -5 )

Ik w
Sanne, 2013-02-25
( +2 )

Halo ik heb vaal aan deze informatie en ik heb binnenkort mijn spreekbeurt goed deze site echt super
Sandra, 2013-05-14
( +3 )

Bedankt voor de info ik heb er echt heel veel aan moet voor biologie een werkstuk maken ik heb hier echt heel veel aan. TXN!!!
Deborah, 2013-05-14
( +2 )

Heel veel leuke informatie ik heb mijn spreekbeurt op 16 mei.
ik heb er een hele alinia van over genomen, want deze site is zo goed!!!
Annefleur, 2013-05-16
( -2 )

Het is meer voor ouderen niet voor 12 jarigen enz. maar wel goed
Ika, 2013-09-12
( +2 )

Heel lang kan er wel wat uit halen
Kayleigh, 2013-11-12
( +2 )

Dankuwel ik moet een werkstuk maken en ik kan goeie informatie van de hond vinden
Angelica, 2013-11-23
( +2 )

Dit is echt heel leerzaam
maar wel een hele lange tekst hoor
succes met het lezen
Angelica, 2013-11-23
( 0 )

Dit is echt heel leerzaam
maar wel een hele lange tekst hoor
succes met het lezen
Wilma, 2013-12-27
( +2 )

Goeie informatie. Bedankt.
Lucas, 2014-04-23
( +1 )

Goede informatie!, bedank
en voor iedereen nog veel tekst succes!
Lucas, 2014-04-23
( +1 )

Wisten julie dat een wii 3D betond?
Lucas, 2014-04-23
( +1 )

Die zijn cool!
Lucas, 2014-04-23
( +1 )

Trouwens goed stuk
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl