X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Dier en natuur" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Het geniale van de metazoen

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van emfkruyssen emfkruyssen Auteur op infoyo sinds
08 Augustus 2008


Bekijk het profiel van emfkruyssen
Datum: 28-06-2010
Auteur: Emfkruyssen
Die allereerste metazoen leken helemaal niet op mensen of op een van de andere hogere dier- of plantensoorten. Toch hadden die†vroegste †metazoen enorme mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen. En wel zodanig, dat de toekomst van het leven aan de metazoen behoorde.

De toekomst van het leven

De metazoen hadden zich bevrijd uit de beperkingen van
het eencellige lichaam. Ze konden daardoor grote structuren 
maken in vele voordelige vormen.

De samenstellende cellen konden zich specialiseren op een
bepaalde functie (zoals het vormen van een beschermende
buitenlaag).
Een groot aantal van de metazoen kon door een gezamenlijk
optreden de vorm van het organisme veranderen of een lid
of een tentakel van dat organisme bewegen.

Naarmate de metazoen complexer werden, verloren de
meeste cellen ervan de veelzijdigheid van hun onafhankelijke
voorgangers. Ze gingen zich concentreren op een bepaalde
functie, zoals alle leden van een ontwikkelde maatschappij
dat doen.

Spiercellen ontwikkelden het vermogen tot uitrekken en
samentrekken, waarbij ze latente chemische energie in
actieve mechanische energie konden omzetten.
Kliercellen wijdden zich aan het produceren van een enkele
uitscheiding.
Sommige cellen werden opslagplaatsen voor vetreserves
en andere cellen vormden bindweefsel om het organisme
samen te houden. 

Allereerst een betere communicatie

Voordat de metazoen groot konden worden en zich snel
konden bewegen, moest er eerst een betere communicatie
komen tussen de onderdelen.
Er gingen zich zenuwcellen ontwikkelen die zich gingen
toeleggen op het overbrengen van electro-chemische bood-
schappen.
Sommige van die zenuwcellen voegden zich samen tot
een soort computer (de hersenen) waar informaties die
van de zintuigen ontvangen werden, verwerkt konden worden
en van waaruit opdrachten werden uitgezonden naar de
andere delen van het organisme.

Afmeting in relatie tot aantal cellen

Lichaamscellen zijn bijna allemaal even groot. Daarom geldt dat
hoe groter een metazo is, hoe meer cellen zijn lichaam nodig
heeft.
Een grote olifant heeft waarschijnlijk zes kwadriljoen 
(6.000.000.000.000.000) cellen.  De mens (het meest gecompli-
ceerde metazo) kan zich goed redden met ongeveer 60 tiljoen
(60.000.000.000.000) cellen.

Er zijn enkele menselijke cellen, die herinneren aan de eerste
oorsprong van de mens. Deze cellen stammen uit de tijd (mis-
schien wel een miljard jaar geleden) toen alle cellen een zelf-
standig leven leidden.

Langs de luchtwegen die naar de menselijke longen voeren,
bevinden zich cellen met trilhaartjes. Deze trilhaartjes stuwen
stof en andere ongerechtigheden door opwaartse bewegingen
in de richting van de mond en houden zo de doorgang vrij.
Hun trilhaartjes (cilia) vertonen geen enkel belangrijk verschil
met de trilhaartjes van de eencellige ciliaten!

De meeste van die triljoenen lichaamscellen blijven gedurende
hun hele bestaan volledig ondergeschikt aan de grotere
belangen van het lichaam als geheel.
Soms echter geeft een van die cellen toe aan een voorvaderlijke
drang om zich te vermenigvuldigen buiten de controle van het
lichaam om.

Het lichaam voorziet in alle voor de groei noodzakelijke stoffen.
Daarom kan die dwarse cel zich zonder beperking vermenig-
vuldigen, waarbij hij na verloop van tijd het lichaam kan doden
doordat vitale organen verstopt raken met grote hoeveelheden
nutteloze cellen.
Dit is kanker: een opstand van de cellen die ons er aan laat
herinneren dat onze lichamen sociale organisaties zijn, die
worden samengehouden door wetten, waarvan iedere over-
treding het risico van de dood met zich meebrengt.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl